Het verlenen van programmeerdiensten voor (high)tech toepassingen.
Technische toepassingen van automatisering verschillen nogal van administratieve automatisering.
Snelheid, rekenkracht en geavanceerde berekeningen zijn daar belangrijk.
In dezelfde taal als de technici opdrachtgevers en gebruikers spreken.

In dit overzicht gerealiseerde en lopende projecten van Serenity Systems design.

Projecten